Asunto-osakeyhtiöt ja taloyhtiöt

Taloyhtiöillä ja asunto-osakeyhtiöillä on monipuolisia sähkötyötarpeita

ESM-Sähkö palvelee taloyhtiöitä pienemmistä lampun asennuksista täysimittaisiin sähkösaneerauksiin asti. Uusi TEHOPalvelumme vastaa taloyhtiöiden tarpeisiin koko rakennuksen elinkaaren ajan, ja tästä syntyy merkittäviä kustannussäästöjä taloyhtiön osakkaille. Se myös parantaa käyttäjien sähköturvallisuutta, kun kojeet ja laitteet ovat aina ajanmukaisia ja turvallisia.

Sähkökorjaukset

ESM-Sähkö tekee sähkökorjauksia asunto-osakeyhtiöille laajassa mittakaavassa pienistä suuriin korjauksiin asti. Esimerkiksi lamppujen asennukset taloyhtiön yleisiin tiloihin ja käytäville hoituvat kauttamme vaivattomasti ja edullisesti. Sähkölaitteistoon liittyvät korjaukset, kuten sulaketaulujen vaihtaminen tai erilaisten taloyhtiön käytössä olevien koneiden sähkökorjaukset ja -asennukset, kuten poistoilmalämpöpumput, hoituvat meillä rutiinilla. Myös taloyhtiön sisäisen tietoverkon korjaukset, kuten kuitujen hitsaus ja verkkokaapelointiin liittyvät korjaukset, ovat osa osaamistamme ja nämäkin palvelut saat meiltä kätevästi.

Ota yhteyttä »

Sähkösaneeraus linjasaneerauksen yhteydessä ja erillään

Taloyhtiössä tehtävä linjasaneeraus, eli putkistosaneeraus, on aina aikaa vievä ja melko kallis projekti. Se on kuitenkin syytä tehdä, sillä putkistoilla on käyttöikä, ja niiden vanhetessa niiden luotettavuus kärsii ja vuotoriskit kasvavat. Silloin vasta kustannuksia syntyykin. Sama koskee rakennusten sähköistystä. Sähköjohdoilla ja muilla sähköjärjestelmän osilla on käyttöikänsä, joka on samaa luokkaa putkistojen kanssa eli noin 50 vuotta.

Sähkösaneerauksessa uusitaan taloyhtiön kaikki sähköjohdotukset ja sähköjärjestelmän osat mukaan lukien asuntojen sähkökaapit ja pistorasiat sekä valaisinpohjat. Tällä tavalla varmistetaan sähkönsaannin katkeamattomuus ja ennen kaikkea sähkölaitteiden käytön turvallisuus, kun vanhat jo aikansa eläneet sähköjärjestelmän osat korvataan uusilla. Uusimiseen kannattaa herätä viimeistään siinä kohtaa, kun pistorasiat alkavat suoltaa kipinää kytkettäessä niihin laitteita ja sulakkeet palavat tasaiseen tahtiin.

Sähkösaneerauksen ohella myös taloyhtiöiden sisäiset tietoverkot kannattaa ja pitää uusia linjasaneerausten ja muiden suurten remonttien yhteydessä. Taloyhtiöillä on velvollisuus rakennusten sisäverkkojen parantamiseen laajojen saneerauksien yhteydessä, kuten putkisto- ja linjasaneeraukset ja sähkösaneeraukset. Talojakamon ja kotijakamoiden asentamisesta ja rakennuksen yleiskaapeloinnista on olemassa määräykset, joilla taloyhtiöt velvoitetaan uudistamaan rakennuksen sisäverkko suurempien remonttien yhteydessä (Traficomin määräys 65 D/2019).

Kaikkein edullisin, nopein ja vaivattomin vaihtoehto on toteuttaa sähkösaneeraus ja taloyhtiön sisäisen tietoliikenneverkon saneeraus putkisto- eli linjasaneerauksen yhteydessä. Kun talon rakenteita kuitenkin puretaan putkistojen purkamisen ja uusien asentamisen tieltä, on samalla kätevä uusia myös sähköjohdotukset ja tietoverkko. Tämä tuo merkittäviä kustannussäästöjä, kun rakenteita ei tarvitse purkaa useaan otteeseen, vaan selvitään yhdellä kerralla koko urakasta. ESM-Sähkö on toteuttanut useita sähkösaneerauksia linjasaneerausten yhteydessä, joten kokemusta on kertynyt usean urakoitsijan kanssa tehtävistä saneerauksista. Tärkeää on suunnitella urakka hyvin alusta asti muiden urakoitsijoiden kanssa, jotta töiden läpivienti ja aikataulutus on mahdollisimman jouhevaa ja asumiseen kohdistuvat haitat pystytään minimoimaan. Tätä varten sähkösuunnittelijamme tekevät työtä ja varmistavat, että sähkösaneeraus on suunniteltu hyvin, ja että kommunikaatio muiden samassa kohteessa työskentelevien urakoitsijoiden kanssa on saumatonta.

Pyydä tarjous »

Sähköhuollot ja TEHOPalvelu

ESM-Sähkö huoltaa taloyhtiöiden sähköjärjestelmiä Turussa ja lähialueilla. Huoltosopimuksella saavutetaan laitteiston katkeamaton toiminta taloyhtiössä ja varmistetaan katkeamaton virransaanti yhtiön asukkaille. Pidämme sähköjärjestelmästänne huolta sen koko elinkaaren ajan. Taloyhtiöiden huoltosopimukset räätälöidään tapauskohtaisesti, sillä jokainen rakennus ja rakennuskokonaisuus ovat yksilöitä.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöissä yleisten tilojen ja huoneistojen sähkölaitteet ovat pääsääntöisesti taloyhtiön vastuulla. ESM-Sähkön huoltosopimusmallin avulla taloyhtiön sähköjärjestelmä on aina ajanmukainen ja turvallinen sekä käyttäjille että rakennukselle. Sähkölaitteiston kunnon seuranta on ensiarvoisen tärkeää turvallisuuden ja käytön katkeamattomuuden vuoksi. Sähköjärjestelmillä ja sähkölaitteilla on käyttöikänsä, ja vanhentuneet ja etenkin vioittuneet sähkölaitteet ovat sähköisku- ja paloturvallisuusriski. ESM-Sähkön huoltosopimuksen piirissä olevissa taloyhtiöissä suoritetaan aikataulutettuja tarkistus- ja huoltokäyntejä, jolloin vikatilanteiden syntymisen todennäköisyys voidaan minimoida.

Huoltosopimus pohjautuu taloyhtiön sähköjärjestelmän määräaikaistarkastuksiin, jotka puolestaan ovat lakisääteisiä, mikäli kiinteistön pääsulakkeiden koko on suurempi kuin 35 A. Mikäli sähköjärjestelmän osia tai sähkölaitteita irrotetaan järjestelmästä tarkastuksen tai muun sähkötyön yhteydessä, saa sen tehdä vain valtuutettu sähköalan ammattilainen ja irrotustyö pitää tehdä turvallisesti ja laitteisto hävittää asianmukaisesti.

ESM-Sähkö tarjoaa myös uutta TEHOPalvelua. TEHO on akronyymi sanoista Turvallisuus, energiatehokkuus, huolettomuus, osaaminen. Se on ESM-Sähkön uusi huoltopalvelukonsepti, jonka avulla sinun ei tarvitse huolehtia mistään. TEHOPalvelun käyttöönoton yhteydessä tehdään taloyhtiökohtainen kartoituksen, jossa inventoidaan sähköjärjestelmän osat ja rakennetaan tuoterekisteri. Näin saadaan tieto koko järjestelmän rakenteesta ja osista. Kartoituksen pohjalta muodostetaan taloyhtiökohtainen huolto-ohjelma ja muodostetaan aikataulutus tarkastuksille ja huoltokäynneille.

Lue lisää TEHOPalvelusta »