Kuntotarkastukset

Sähkölaitteiden säännölliset kuntotarkastukset

Sähköjärjestelmien komponentit vaativat huoltoa, ylläpitoa ja korjaamista. Kiinteistöjen sähkölaitteistoilla on lakisääteiset tarkastusajat, joiden puitteissa kuntotarkastukset tulee suorittaa. Näin varmistetaan sähkönjakelun häiriöttömyys ja alennetaan sähköiskujen ja tulipalojen vaara minimiin. Tarkastusten oikea-aikaisuudesta vastaa sähkölaitteiston haltija.

Kuntotarkastus tai kuntotutkimus tarkoittaa sähköjärjestelmään ja/tai tietoliikennejärjestelmään kohdistuvaa tutkimusta, jonka tarkoitus on saada selville sähkölaitteiston tämänhetkinen kunto ja laitteistojen mahdollinen korjaus- ja uusimistarve. Kuntotarkastuksen aikana sähköjärjestelmä testataan ja laitteiston kunto varmistetaan, ja usein kuntotutkimukseen kuuluu myös laitteiston lämpökuvaus, joilla varmistetaan sähköjärjestelmän paloturvallisuus. Kuntotarkastuksesta toimitetaan aina kirjallinen raportti, ja tarkastus toimii myös pohjana mahdollisille korjaussuunnitelmille ja myöhemmälle toteutukselle. Tarkastuksen pohjalta tehdyillä korjauksilla saadaan aikaan merkittäviä parannuksia laitteistojen turvallisuuteen ja nostetaan koko rakennuksen energiatehokkuutta esimerkiksi vähentämällä sähköjärjestelmään liittyvää hukkaa ja häviötä.

Pyydä tarjous »

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksia ei saa suorittaa kuka tahansa, vaan niitä tehdäkseen tulee olla sähköalan ammattilainen.