Valaistus

Valaistustyöt kaikkiin kohteisiin

Teemme ESM-Sähköllä myös valaistustöitä aina suunnittelusta asennukseen asti pienissä ja suurissa kohteissa. Tarjoamme ratkaisut kaikkiin valaistustarpeisiin kotitalouksille, yrityksille, taloyhtiöille ja julkishallinnon toimijoille. Valaisinten merkitys on moninainen. Ne mahdollistavat viihtymisen, yleisesti ottaen näkemisen, mutta myös korostavat taitavasti suunniteltuna eri kohteita ja merkkaavat hätäpoistumisteitä. Ulkotiloissa valaistusta käytetään turvallisuuden takaamiseen pimeällä ajalla esimerkiksi pihoilla, puistoissa ja muissa julkisissa tiloissa. Ulkovalaistuksella voidaan myös tehdä taidetta ja tuoda esiin haluttuja kohteita. Taidevalaistuksissa olemme tehneet yhteistyötä valaistussuunnittelijoiden ja -arkkitehtien kanssa.

Toimitamme ja asennamme myös valaistuksen ohjausjärjestelmiä, esimerkiksi Digidim-järjestelmiä, jotka perustuvat DALI-väyläteknologiaan. Valaistuksen ohjaus on mahdollista tällaisella järjestelmällä aina 12800 valaisimeen asti, joten suuretkin kokonaisuudet saadaan toteutettua DALI-järjestelmällä mallikkaasti. Tuotamme ratkaisut suunnittelusta ja tarvittavien komponenttien hankinnasta aina asennukseen asti.

Turva- ja poistumisvalaistus

Julkisissa tiloissa, kauppakeskuksissa, liiketiloissa ja toimistoissa sekä taloyhtiöiden hallinnassa ja vastuulla olevissa tiloissa valaistuksen merkitys on paitsi mahdollistaa näkeminen, myös osoittaa turva- ja poistumisreitit hätätilanteiden ja sähkönsyötössä mahdollisesti tapahtuvien häiriöiden varalta. Poistumisvalaistuksen ja turvavalaistuksen järjestäminen on vaadittua muun muassa kokoontumistiloissa, hoitolaitoksissa, liiketiloissa, majoitustiloissa ja työpaikoilla ja teollisuustiloissa. Turvavalaistus vaaditaan siis kohteissa, jonne yleisöllä tai työntekijöillä on pääsy. Tilat pitää pystyä tyhjentämään ihmisistä myös sähköttömänä aikana ja hätätilanteessa ohjatusti ja nopeasti.

Poistumistiet tulee valaista asianmukaisilla poistumistietä merkitsevillä valaistuilla kylteillä ja myös itse poistumisreitti tulee valaista. Näin varmistetaan, että poistuminen tilasta on hätätapauksessa aina mahdollista. Hätätilanteiden varalta olemassa olevat rakenteet ja laitteet, kuten ensiapupisteet, palosammutuskalusto ja paloilmoitinpainikkeet tulee myös valaista. ESM-Sähköllä teemme kokonaisvaltaisia turva- ja poistumisvalaistusratkaisuja. Turva- ja poistumisvalaistuksen huollot ja toimivuuden tarkistus on osa rakennuksen kunnossapito-ohjelmaa, minkä tarkoituksena on varmistaa niiden toimivuus silloin, kun niitä tarvitaan.

ota yhteyttä »

Kotien valaistus

Kotona valaistuksella luodaan tunnelmaa ja tietenkin mahdollistetaan näkeminen. Valot ovat välttämättömyys, mutta ne ovat myös sisustuselementtejä. Valaistuksen merkitys pohjoisilla leveysasteilla on niin ikään myös terveydellinen, sillä pitkä pimeä aika syksystä kevääseen altistaa kaamosmasennukselle. ESM-Sähköllä taistelemme pimeyttä vastaan tuomalla valon jokaiseen kotiin. Kauttamme saat kokonaisvaltaiset valaistuspalvelut aina suunnittelusta toteutukseen.

ota yhteyttä»

Pihojen valaistus

Niin synkkää tarinaa ei ole kuultu konsa, kuin Julian ja hänen pimeällä pihakiveyksellä talvipakkasella liukastuneen Romeonsa. Näin kirjoitti jo maineikas Shakespeare aikoinaan, ja oikeassahan hän oli. Piha on vaarallinen paikka ja sitä se on erityisesti pimeällä. Pihojen valaistus on turvallisuuden ja viihtyvyyden tae. Tämä pätee sekä yksityisillä pihoilla että julkisten rakennusten ja vaikkapa taloyhtiöiden pihoilla. Turvallisuuden kannalta toimiva valaistus on parhaimmillaan myös näyttävä, ja nykyaikaisilla LED-valaisimilla voidaan rakentaa helposti jos jonkinlaisia valaistuskokonaisuuksia. ESM-Sähkö toteuttaa pienemmät pihojen valaistusprojektit ja isot valaistusjärjestelmät pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla.

kysy lisää»