Lämpökuvaukset

Sähkölaitteiston lämpökuvaus

Lämpökuvaus tehdään lämpökameralla koskematta tai rikkomatta itse kiinteistön rakenteita. Kaikkiin sähköverkon osiin alkaa ajan myötä tulla vuotoja ja oikosulun vaara kasvaa. Sähkölaitteiston lämpökuvaus paljastaa orastavat vikakohdat, jolloin niihin voidaan puuttua ennalta. Sähkölaitteistojen lämpökuvaus tulisi suorittaa aina heti uuden laitteiston käyttöönoton jälkeen ja on suositeltavaa tehdä sähkölaitteistojen lämpökuvaus kunnossapito-ohjelman mukaisesti noin kolmen vuoden välein. Sähköjärjestelmän osat, joissa kulkee suuri virta ja korkea jännite olisi hyvä lämpökuvata tätäkin useammin. Lämpökuvauksesta toimitetaan asiakkaalle aina kattava raportti, jossa käsitellään mahdolliset havaitut viat ja kerrotaan suositellut toimenpiteet vikojen korjaamiseen. Sähkölaitteistojen lämpökuvaus on hyvä ja edullinen tapa välttää laitteistoihin liittyvät suuret viat, ja sähkölaitteiston haltijalla onkin sähköturvallisuuslakiin perustuva velvollisuus huolehtia sähkölaitteiston kunnosta ja turvallisuudesta.

kysy lisää »