TEHOPalvelu

Ennakoivaa sähköhuoltoa

Turvallisuus, energiatehokkuus, huolettomuus, osaaminen = TEHO. TEHOPalvelu on ESM-Sähkön uusi huoltopalvelukonsepti, jonka avulla sinun ei tarvitse huolehtia mistään.

Sähköhuoltoa voi tehdä joko ennakoivasti tai vikoihin vastaamalla. Joskus toki vikoja tulee yllättäen, mutta me olemme päättäneet tarjota asiakkaillemme ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työhön perustuvaa huoltosopimusmallia. Ennakoimalla huoltotarpeet pystymme vähentämään korjauksia, jotka useimmiten tulevat tarpeelliseksi siinä kohtaa, kun sähköjärjestelmä tai jokin sen osa antaa periksi. Tästä aiheutuu käyttökatkoja ja tapauksesta riippuen joku yritystoiminnan tai asumisen mukavuuden häiriöitä.

Miten TEHOPalvelu sitten toimii?

Aluksi teemme taloyhtiökohtaisen kartoituksen, jossa inventoidaan sähköjärjestelmän osat ja rakennamme tuoterekisterin. Näin meillä on tieto koko järjestelmän rakenteesta ja sen osasista ja niiden huoltotarpeesta ja myös korjauksen yhteydessä on olemassa tieto laitteiden tyypistä. Kartoituksen pohjalta muodostetaan taloyhtiökohtainen huolto-ohjelma ja muodostetaan aikataulutus tarkastuksille ja huoltokäynneille.

Kohteen katselmointi ja tuoterekisteri

TEHOPalvelun nopeus ja kustannustehokkuus asiakkaallemme perustuu ennakoitavuuteen. TEHOPalvelun käyttöönotto alkaa kohteen katselmoinnilla ja sitä seuraa kohteen tuoterekisterin laatiminen. Kohteen katselmoinnissa tarkistetaan ja kirjataan ylös jokainen taloyhtiön yleisissä tiloissa oleva sähkölaite ja sähköasennus. Samalla tarkistetaan ja kirjataan olemassa olevat sähkökuvat. Näiden pohjalta luodaan taloyhtiölle yksilöllinen tuoterekisteri, jossa on lueteltuna kaikki taloyhtiön yleisten tilojen sähkölaitteet ja sähköjärjestelmän osat. Rekisterin avulla voidaan tulevaisuudessa laskea olemassa olevien laitteiden hintoja huolto- ja korjaustoimenpiteiden yhteydessä helposti ja nopeasti. Näin ennakoitavuus paranee kustannusten osalta ja vasteaika mahdollisessa vikatilanteessa pienenee.

Katselmoinnin ja tuoterekisterin avulla muodostetaan aikataulu tarkastus- ja huoltokäynneistä. Tällä tavalla vähennetään yksittäisten ja suunnittelemattomien huoltokäyntien määrää ja saadaan kustannussäästöjä taloyhtiölle ja varmistetaan sähköntoimituksen katkeamattomuus ja laitteistojen katkeamaton toiminta. Samalla vähenevät myös viallisiin sähkölaitteisiin liittyvät riskit, kuten sähköiskujen ja tulipalon vaara. Huoltojen ennakointi parantaa myös asukasviestintää, kun aikataulutetuista huolloista voidaan tiedottaa hyvissä ajoin, eikä ennakoimattomia vikatilanteita pääse syntymään ja asukastyytyväisyys paranee.

kysy lisää palvelusta ja Pyydä tarjous »

TEHOPalvelu numeroina

Sähkökalusteen vaihto

Ilman TEHOPalvelua

 1. Sähkökalusteen vaihto, jota ei löydy valmiiksi varastosta:
  • ajan sopiminen huollon tai asukkaan kanssa
  • paikan päällä käynti
  • varaosan hankinta
  • uusi käynti ja asennustyö
 2. Käytetty aika ja kilometrit: 2-3h / 25km
 3. Tuntiveloitus: 55,80 € / h (sis. alv)
 4. Matkakulut: 1,05 € / km (sis. alv)
 5. Yhteensä: 137,85 € – 193,65 € + tarvikkeet (sis. alv)

TEHOPalvelulla

 1. Sähkökalusteen vaihto TEHOPalvelun tuoterekisterillä
  • tarkistamme taloyhtiön tuoterekisteristä sopivan varaosan
  • asentaja suorittaa kohteessa asennustyön sovitusti
 2. Käytetty aika ja kilometrit: 1-2h / Huoltoauto
 3. Tuntiveloitus: 54,00 € / h (sis. alv)
 4. Huoltoauto 28,00 € (sis. alv)
 5. Yhteensä: 82,00 € – 136,00 € + tarvikkeet (sis. alv)

TEHOPalvelulla asiakkaalle syntyvä säästö 55,85 € – 111,65 € (sis. alv)


TEHOPalvelun kohdekatselmointi ja -kartoitus

Esimerkki 1

Taloyhtiöllä on kolme kappaletta 9 kerroksista rakennusta ja 72 autolämmitystolppaa paikoitusalueella. Tehdään yleisten ja teknisten tilojen, paikoitusalueen lämmitystolppien ja kiinteistön sähkökatselmointi ja tarvekartoitus.

Kustannukset noin
500,00 €
(sis. alv)

Esimerkki 2

Taloyhtiöllä on kolme kappaletta 9 kerroksista rakennusta, 112 huoneistoa ja 72 autolämmitystolppaa paikoitusalueella.
Yleisten ja teknisten tilojen, huoneistojen yleiskatselmus (noin 10% kokonaismäärästä) paikoitusalueen lämmitystolppien ja kiinteistön sähkökatselmointi ja tarvekartoitus.

Kustannukset noin
1800,00€
(sis. alv)

Esimerkki 3

Taloyhtiöllä on kolme kappaletta 9 kerroksista rakennusta, 112 huoneistoa ja 72 autolämmitystolppaa paikoitusalueella
Yleisten ja teknisten tilojen, kaikkien huoneistojen, paikoitusalueen lämmitystolppien ja kiinteistön sähkökatselmointi ja tarvekartoitus.

Kustannukset noin
2700,00€
(sis. alv)

ESM-Sähkön uusi TEHOPalvelu on kehitetty yhteistyössä Business Finlandin kanssa. Business Finland tarjosi tukensa palvelukonseptin kehitykseen tarvekartoituksesta tuotteistukseen saakka.

Muut yhteistyökumppanimme »