Sähköhuoltosopimus

Sähköjärjestelmät

ESM-Sähkö huoltaa taloyhtiöiden sähköjärjestelmiä Turussa ja lähialueilla. Huoltosopimuksen avulla saavutetaan katkeamaton laitteiston toiminta taloyhtiössä ja/tai kiinteistössä ja varmistetaan katkeamaton virransaanti. Pidämme sähköjärjestelmästänne huolta sen koko elinkaaren ajan. Taloyhtiöiden ja kiinteistöjen huoltosopimukset räätälöidään aina tapauskohtaisesti, koska jokainen rakennus ja rakennuskokonaisuus ovat yksilöitä. ESM-Sähkö tekee vaativimmatkin sähköhuoltotyöt, sillä yrityksemme sähköpätevyysluokka on S2.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöissä yleisten tilojen ja huoneistojen sähkölaitteet ovat pääsääntöisesti taloyhtiön vastuulla. Aiemmasta ajasta poiketen esimerkiksi valaisinkytkinten ja pistorasioiden kansien katsotaan nykyään olevan taloyhtiön vastuulla. Huoneiston kodinkoneet, mahdollinen huoneistossa oleva sähkölämmitteinen kiuas oheislaitteineen ja huoneiston valaisimet ovat osakkaan vastuulla. Remonttien yhteydessä huoneistoon teetetyt yleistä remonttia laajemman sähköremontin osat taas ovat osakkaan vastuulla. Tällaisia ovat esimerkiksi taloyhtiön laajuisen putkistosaneerauksen yhteydessä teetetyn sähköremontin yhteydessä osakkaan erillisestä pyynnöstä tehdyt sähköjärjestelmän muutokset ja lisäykset, jotka eivät kuulu taloyhtiön mitassa tehdyn remontin laajuuteen.

Aina ajanmukainen ja turvallinen sähköjärjestelmä

ESM-Sähkön huoltosopimusmallin avulla taloyhtiön sähköjärjestelmä on aina ajanmukainen ja turvallinen sekä käyttäjille että rakennukselle. Sähkölaitteiston kunnon seuranta on ensiarvoisen tärkeää turvallisuuden ja käytön katkeamattomuuden vuoksi. Sähköjärjestelmillä ja sähkölaitteilla on käyttöikänsä, ja vanhentuneet ja etenkin vioittuneet sähkölaitteet ovat sähköisku- ja paloturvallisuusriski. ESM-Sähkön huoltosopimuksen piirissä olevissa taloyhtiöissä suoritetaan aikataulutettuja tarkistus- ja huoltokäyntejä, jolloin vikatilanteiden syntymisen todennäköisyys voidaan minimoida. Sähkökalusteet kuluvat ja rikkoutuvat, johdinten liitokset löystyvät ja sähkölaitteet pölyyntyvät teknisissä tiloissa, ja näitä tapaturmariskejä ja käyttökatkosriskejä vastaan pystyy taistelemaan ESM-Sähkön huoltosopimuksella.

Huoltosopimus pohjautuu taloyhtiön sähköjärjestelmän määräaikaistarkastuksiin, jotka puolestaan ovat lakisääteisiä, mikäli kiinteistön pääsulakkeiden koko on suurempi kuin 35 A. Määräaikaistarkastusten teettäminen on sähkölaitteiston haltijan vastuulla. Tarkastuksen tekijän taas tulee laatia tarkastuksesta asianmukainen pöytäkirja, josta käy ilmi tarkastetun kohteen tiedot, laitteiden tiedot ja tarkastuksen tekemisestä kertova tarra on liimattava sähköpääkeskukseen tai vastaavaan paikkaan. Määräaikaistarkastuksen tilaajan puolestaan tulee säilyttää tarkastuspöytäkirja ainakin seuraavaan tarkastukseen asti. Mikäli sähköjärjestelmän osia tai sähkölaitteita irrotetaan järjestelmästä tarkastuksen tai muun sähkötyön yhteydessä, saa sen tehdä vain valtuutettu sähköalan ammattilainen ja irrotustyö pitää tehdä turvallisesti ja laitteisto hävittää asianmukaisesti.

Pyydä tarjous »

Sähkölaitteiston haltijan, kuten taloyhtiön, velvoitteisiin kuuluu sähköturvallisuuslain nojalla muun muassa:

  • Sähköjärjestelmän ja -laitteiden huolto
  • käyttöönottoilmoitukset Tukes:lle ja sähköverkon haltijalle uusista sähkölaitteista
  • huolehtia sähkölaitteiston kunnon määräaikaistarkastuksista
  • huolehtia sähköjärjestelmän kunnon ja turvallisuuden seurannasta
  • huolehtia, että sähkölaitteiston huoltoa ja käyttöä varten on olemassa riittävä dokumentaatio
  • ryhtyä toimiin, mikäli sähkölaitteistossa ilmenee ongelmia

Pyydä tarjous »

Turvajärjestelmät

Sähköjärjestelmien ohella kiinteistön haltija on vastuussa kiinteistön ja/tai rakennuksen turvajärjestelmän toiminnasta. Tällaisia ovat esimerkiksi palovaroittimet ja paloilmoittimet. Näiden laitteiden toiminnan puutteet havaitaan usein vasta vaiheessa, jossa niiden olisi pitänyt toimia. Siitä syystä on ensiarvoisen tärkeä proaktiivisesti ennaltaehkäistä turvajärjestelmän toiminnan häiriöt. Turvajärjestelmän tarkastuksessa pidetään huoli, että järjestelmän tekninen valmius ja toimintakyky ovat ajantasalla.Turvajärjestelmän toiminta myös testataan.

Pyydä tarjous »