Suunnittelua asiakkaan ehdoilla


Teemme sähkösuunnittelua asiakkaiden tarpeet huomioiden sekä pystymme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja, suunnittelusta haluttuun lopputulokseen. Suunnitelmien teettäminen kannattaa aina, se on varma pohja laadukkaan sekä energiatehokkaan tuloksen saavuttamiseksi.

Tarjoamamme suunnitelmat toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, jolla varmistetaan asiakaslähtöinen palvelu.

Sähkösuunnittelun lisäksi teemme myös valaistuslaskentaa, mallintaen asiakkaallemme valaistavan kohteen. Valaistuslaskennasta asiakas saa varmuuden valaistuksen sopivuudesta, sekä lopputuloksesta. Laskennan avulla varmistutaan nykystandardien täyttymisestä, ja energiatehokkuudesta. Konsultoimme valaisimien valinnassa tarpeen mukaan, ja pidämme asiakkaamme myös tietoisina alan uusimmista innovaatioista!


Teetä myös pieneen hankkeeseen suunnitelmat ja tarvittavat asiakirjat

Jos projektissasi on useampia päättäjiä tai yhteistyökumppaneita, kannattaa teettää kaikkia palvelevat dokumentit, näin saavutetaan yhteiselle työlle hyvä lähtökohta. Varsinkin tarjouskyselyihin saadaan yhteisillä dokumenteilla urakkahinnat, ja työn hinnoittelu on huomattavasti helpompaa.


Valaistuslaskenta, -mallinnus ja -konsultointi

Valaistava tila tai kohde voidaan mallintaa käyttämällä siihen soveltuvia ohjelmistoja, kuten CADS ja Dialux. Mallinnuksen ja valaistuslaskennan avulla voimme esittää asiakkaalle eri vaihtoehtoja kohteen valaisemisesta, tällä varmistetaan eri käyttötilanteet ja päästään energiatehokaaseen lopputulokseen. Valaistuskonsultointimme sisältää myös kohteen valaisun myös paikan päällä, johon hyödynnämme mallivalaisinvalikoimaamme.


Töiden loppukuvat ja vanhojen kuvien "restaurointi"

Jo olemassa oleva asennus voidaan dokumentoida myös jälkikäteen, tämä kannattaa varsinkin silloin kun asennukseen tehdään huomattavia muutoksia tai asennus jatkuvan huollon alaisena. Vanhoja paperikuvia voidaan myös "restauroida", jolloin kuvista tehdään asiakkaan käyttöön CAD- tai PDF-formaatissa olevat tiedostot. Näitä tiedostoja säilytämme pilvipalvelussamme, jolloin kuvien käyttö on asiakkaalle helppoa vaikka älypuhelimella suoraan kohteessa.


Käytetyt ohjelmistot